Proiektu kurrikularra eta programazioa


descargar 392.04 Kb.
títuloProiektu kurrikularra eta programazioa
página1/7
fecha de publicación16.06.2016
tamaño392.04 Kb.
tipoPrograma
l.exam-10.com > Historia > Programa
  1   2   3   4   5   6   7


Hiritarrak


Proiektu kurrikularra eta programazioa

___________________________


Etika eta gizarte hezkuntza

Hiritartasunerako hezkuntza

Estatuak balore eta bertute zibikoei eta Kohesio sozialari mesede egiten dioten hiritarren hezkuntzari dagokionez 27.2 artikuluak dio hezkuntzaren helburua izango dela izaera guztiz garatzea bizikidetasunaren printzipio demokratiko eta funtsezko eskubide eta askatasunak zeina Giza Eskubideen Deklarazio Unibertsalean eta Espainiak haiei buruz berretsi dituen gai berdinen inguruko nazioarteko hitzarmen eta akordioen arabera interpretatu behar den.

Nazioarteko gomendio hauek eta konstituzioaren agindua du ardatz ikasgai honen kurrikuluma. Hezkuntzak gazteei era kritikoz, eta erreflexiboz era askean jokatu, beren eskubideak kudeatu eta beren banakako betebeharrak gainerako pertsonak eta besteako jokabide moral, politiko eta erlijiosoak errespetatu ahal izatea ahalbidetzea. Gainera nork bere gain hartzea gizaki gisa dituen betebeharrak eta eskolan eta gizartean ohitura zibikoak hartzea gizarte kohesionatu, aske, itxaropentsu, berdintsu eta bidezkoek bide emango die.

Hiritarrentzako hezkuntzaren xedea da pertsona libre eta osoen garapena erraztea autoestima, duintasun pertsonala, askatasuna eta berezko irizpidea izango duten hiritar errespetatzaile eta solidarioak heziz eta hortaz beren eskubidden jakitun egonda beren hiritartasuna modu eraginkor eta arduratsu batean garartu ahal izango dute. Ikasgai berri honen helburua da gazteak gizarte askotariko eta globalizatu batean elkarbizitzen ikastea zeinetan hiritarrak iraganeko garai historikoetan barberatu dituen arlo politiko sozial eta zibilak giza eskubideen unibertsaltasuna erreferente gisa aintzat hartuz eta desberdintasunak gogoan hartuz kohesio soziala nahi dutenak.

Helburuok lortzeko etika pertsonalaren eta sozialaren printzipioetan sakontzen da eta giza harreman eta hezkuntza afektibo-emozionala honako edukiak ditu besteak beste: giza harreman eta hezkuntza afektibo emozionalari dagozkienak, erregimen demokratikoek bermatzen dituzten eskubide betebehar eta askatasunak, teoría etikoak eta giza jokaerarako erreferentzia diren giza eskubideak, gatazkak gainditzeari dagozkionak, gizon eta emakumeen arteko berdintasunari dagozkionak, egunko gizarteen ezaugarriak, tolerantzia eta gutxiengoak eta era guztietako kulturak onartzea.

Edukiok ez dira gisa itxian eta behin betikoan aurkezten izan ere giza g¡za heziketaren elementu funtsezkoa baita ikasleen autonomía indartzera bideraturiko gogoeta da berek beren buruarenganako konfiantzatik abiatuta analizatu, balioetsi eta erabaki ahal izateko eta bizi egitasmo bat eratu ahal izateko. Garrantzitsua da orobat ikastetxeen autonomiatik Urteko Programazio Orokorrak osagarritzat hartzen dituen garain garaiko edukiak eguneratzea.

Ildo honetan beharrezkoa da ezagutza eta balore demokratikoen inguruko gogoetarekin batera sentsibilizazio, kontzientzia hartze, eta jokabide eta bertute zibikoak errazten dituzten prozedura eta estrategiak garatzea. Hori lortzeko behar-beharrezkoa da ikastetxeak eta bigarren hezkuntzako gelak arauak errespetatu, erabakiak hartzerakoan inplikatuen parte hartzea sustatu, eskubideak erabili agal izan etagizabanakoaren betebeharrak eta erantzukizunak bere gain hartuko dituen bizikidetasunaren eredu bihurtzea.

Gune hauetan parte hartzea, onespena, pluraltasuna eta aniztasuna onartzea ikasleei kontzientzia morala eraikitzen lagunduko diena bizi garen gizarte demokratiko askotariko konplexu eta aldakorren araberakoa

Hiritarrentzako heziketa aldi honetan bi ikasgaik osatzen dute: hiritarrentzako heziketa eta hirugarren mailan irakasten diren giza eskubideak eta laugarrenean irakasten den hezkuntza etiko-zibikoa. Bi ikasgaiak pertsonaletik eta hurbilekoenetik global edta orokorrenera doazen hiru bloketan banatzen da; bietan daude prozedurak, gaitasun sozialak eta bizikidetasun ona eta hiritar demokratikoak garatzeko oinarrizko jokamoldeak barneratzeko eduki komunak.

Hortaz, ikasgai biek batera dute pertsonen arteko harreman eta pertsobari buruzko gogoetatik abiatuta. Erkide dituzte gisa berean giza eskubidei buruzko ezagutza eta gogoeta haren izaera historikoaren ikuspegitik ikasleak ohart daitezen hauek ez daudela bermatuta Deklarazio bat existitzen delako baizik eta hura handitu edota murriztu daitekeela testuinguruaren arabera. Azkenik bi ikasgaiek banatzen dute XXI. Mendeko mundu global eta gizarteen ezaugarri eta arazo funtsezkoen ikerketa. Hiritarrentzako hezkuntza eta giza ekubideak errealitatearen ezagutza planteatzen dio bere buruari gizartea aztertuz baina hezkuntza etiko.zibikoa arreta berezia eskainiz eta hezkuntza etiko-zibikoa ingurune hurbilekoenean hasten da harreman afektiboen bidez eta dilema moralen bidez kontzientzia moral zibikoa sortzen du.

Laugarren mailako Heziketa eitko-zibikoa pertsonen arteko analisia eta bizikidetasuna dute abiagune eta pertsona definitzen duten askatasuna eta ardura analizatuz eta honek desbdedintasunak errespetatuz abiatuta bizikidetza ahalbidetzen dute eta giza harremanetan bortxakeria erabiltzeari uko egiten diote eta bizikidetzarako elementu oinarrizkoa da pertsona ororen duintasuna errespetatzea.

Giza eskubideak ikuspuntu etiko eta moraletik aztertzeak ikasleak bizikidetasun printzipio moraletara darama etika komun bat eraikitzeko teoría etiko batzuetatik egiten diren ekarpenak identifikatuz ziena gizarte moderno eta konplexuen bizikidetausnaren oinarria baita. Honek orobat alde batetik erakunde demokaritikoen funts eta funtzionamenduan eta demokraziaren zentzuan eta bestetik konstituzioan jasota dauden printzipio behinenetan sakontzea ahalbidetzen du.

Perspektiba etiko honetatik gizarte honen arazo jakinak analizatzen dituzte hala nola hainbat kolektiboren baztertze faktoreak, haren balorazioa pertsonaren duintasun printzipioetatik eta askatasuna diskriminazio horren alternatibak eta emakumeen aurkako indarkeria gogoan hartuz.

Hiritarrntzako heziketan eta giza eskubideetan bezala prozedura jakin batzuez jabetzera bideraturiko eduki komunak ere proposatzen dira hala nola arrazoitzen eta argudiatzen jakitea, norbere sentimenduei antzematea edo hedabideen informazioa era kritikoan ebaluatzen jakitea. Halaber, bizikidetzarako oinarrizkoak diren jokaerak garatzea ere hala nola tolerantzia, elkarrizketa eta negoziaziorako jokabidea, bakearen edo elkartasunaren aldeko jokabidea garatzea.

Laugarren mailako Hezkuntza etiko-zibikoa sei bloketan banatzen da eta lehenengoan aurrez aipatutako edukiak sartzen dira.

Bigarren blokea nortasuna eta bestetasuna. Heziketa afektiboemozionala nortasun pertsonalari arreta hartzen dio, askatasuna eta ardura eta arreta berezia eskaintzen dio inteligentzia, sentimendu eta zirraren arteko harremanari.

Hirugarren blokean Teoria etikoak, giza eskubideak, etikaren gogoeta ildo nagusien berrie ematen da eta batez ere haren formulazioek aurkezten duten eredu etiko unibertsala.

Laugarren blokean etika eta politika. Demokrazia. Konstituzioaren baloreak, gure sistema politiko-demokratikoaren funts etiko eta juridikoei heltzen die aurreko mailetako unibertsaltasun eta abstrakzio mailatik gora dagoena adin honetako ikasleen heldutasuna dela dela medio.

Bosgarren blokea, gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna, aurreko urteetan landu diren edukiak aztertzera itzultzen da (gizon eta emakumeen arteko berdintasuna hala familian nola lan munduan, emakumeen eskubideen aldeko borroka, etab.). Maila honetan berdintasunaren, askatasunaren, emakumeen baztertzearen kausak eta hori sahiesteko alternatibei buruzko gogoeta sakonaahalbidetuko duen berezko izaera duen bloke bat sartzearen alde egiten da.

Honaino esanak orientazio metodologiko bat eskaintzen digu. Gure ikasleen gizarteratzean lagundu gogo badugu hiritar gisa dituen eskubideak erabiliko dituen subjektu aktibo izan dadin, esku hartzea, erabakiak hartzea eta hortaz erantzukizuna barneratzea sustatzen duten metodologiak baliatu beharko ditugu. Hau guztia ez da ikasten hitzaldien bidez edo modu mekanikoan ikusiz, praktikatuz, analisiak eginez, eztabaidatuz eta egunkari, telebista, Tnternet etab.etik jasotzen den informazioaren bidez baizik. Tutoretza eta bilkurak ere ordezka ezinezko uneak dira eskolan bizi diren gai interesgarri eta problema moralei heltzeko parte hartzen, mintzatzen eta erabbakiak hartzen ikasteko, arazoak konpontzen, antolatzen eta bizitza eta eskolako lana kudeatzen ikasteko. Ildo honetan erabilgarri dirudite ikasleei beren kideekin alternatibak osatzeko aukera eskueran jartzen dieten metodología guztiak. Horrela, nabarmentzekoak dira epigrafepean dauden metodologiak eta lankidetza bultzatzen duten beste tresna batzuk: lan egitasmoka, Webquest, bitakorak, talde interaktiboak, literatur tertuliak, etab. Nahitezkoa da halaber batera egiten den ekintza hau gogoeta personal eta ikuspegi trukearekin aberastea eztabaida errazionalei esker.

Ebaluazioak metodología honen erabilerara eta erakutsi duguna bezalako ikasketa proposamenera egokitzeko beharrezko mekanismoak hartu beharko ditu. Horretarako orain arte usuen erabili diren formez eta laguntza jarduera, parte hartzea eta inplikazioa neurtzeko tresnez baliatuko da. Begien bistakoa da prozesua bera ebaluatu behar dela emaitza baino gehiago. Bestela
  1   2   3   4   5   6   7

Añadir el documento a tu blog o sitio web

similar:

Proiektu kurrikularra eta programazioa iconAntzinako Erromako jendeak jainko asko zeudela uste zuen eta urtarrilari...

Proiektu kurrikularra eta programazioa iconAldeko eta kontrako jarrerak eta etikaren printzipioa

Proiektu kurrikularra eta programazioa iconGoialdean rotas hitza irakur daiteke, ezkerrean goitik behera, eta...

Proiektu kurrikularra eta programazioa iconLiteratura: literatur hitzordua, ipuin sormena eta kontaketa, zinea eta literatura…

Proiektu kurrikularra eta programazioa icon1. Ahotsa: Itsasoa gauaren eta gure artean, itsasotzarra bion artean....

Proiektu kurrikularra eta programazioa iconProgramazioa

Proiektu kurrikularra eta programazioa iconProgramazioa

Proiektu kurrikularra eta programazioa iconProgramazioa programación

Proiektu kurrikularra eta programazioa iconGrimm anaien ipuinak
«Haurrentzako eta etxeko ipuinak» liburua argitaratu zutenetik; egun ezagutzen ditugun Grimm anaien ipuin gehienak biltzen zituen...

Proiektu kurrikularra eta programazioa iconSurfa, beldurra eta zientzia-fikzioa


© 2015
contactos
l.exam-10.com