Índice


descargar 1.36 Mb.
títuloÍndice
página4/15
fecha de publicación03.07.2015
tamaño1.36 Mb.
tipoDocumentos
l.exam-10.com > Economía > Documentos
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


LUGARES

LEKUAK
LUGARES

LEKUAK
- Acceso

- Sarbidea
- Ramal

- Adarra

- Alameda

- Zumardia
- Rambla

- Hiribidea

- Alto

- Gaina
- Rampa

- Malda

- Avenida

- Etorbidea
- Ribera

- Erribera

- Bajada

- Jaitsiera
- Ronda

- Ingurabidea

- Barriada; Urbanización

- Auzunea
- Rotonda
Glorieta

- Biribilgunea

- Barrio

- Auzoa
- Senda

- Zidorra

- Bloque

- Blokea
- Sendero

- Bidexka

- Calle

- Kalea
- Subida

- Igoera

- Callejón

- Kalexka
- Travesía
Travesera

- Zeharbidea
Zeharkalea

- Calzada

- Galtzada

- Camino

- Bidea
- Vía

- Trenbidea

- Campa

- Landa


- Cantón

- Kantoia


- Carretera

- Errepidea
- Casa

- Etxea
INSTITUCIONES

ERAKUNDEAK

- Caserío

- Baserria


- Chalet

- Txaleta
- Ayuntamiento

- Udaletxea

- Cuesta

- Aldapa
- Banco

- Bankua

- Edificio

- Eraikina
- Cafetería

- Kafetegia

- Escalera

- Eskailera
- Campus universitario

- Campusa
Unibertsitate-campusa

- Estrada

- Estrata

- Explanada

- Lautada

- Grupo

- Etxe multzoa
- Cementerio

- Hilerria

- Jardín

- Lorategia
- Cine

- Zinema

- Lugar

- Tokia
- Escuela

- Eskola

- Monte

- Mendia
- Estación

- Geltokia

- Muelle

- Kaia
- Estadio (de deportes)

- Kirol-estadioa

- Núcleo

- Gunea
- Farmacia

- Farmazia

- Parque

- Parkea
- Gasolinera

- Gasolindegia

- Pasaje
Pasadizo

- Igarobidea
- Iglesia

- Eliza

- Mercado

- Azoka

- Paseo

- Pasealekua
- Museo

- Museoa

- Plaza

- Plaza
- Oficina de correos

- Posta-bulegoa

- Plazoleta

- Plazatxoa

- Parking
Aparcamiento

- Aparkalekua

- Plazuela

- Plaza txikia

- Poblado

- Herrixka
- Policía municipal

- Udaltzaingoa

- Polígono

- Industrialdea

- Polideportivo

- Kiroldegia

- Prolongación

- Luzapena
- Tienda

- Denda

- Puente

- Zubia
06. DAR / SOLICITAR INFORMACIÓN

06. ARGIBIDEREN BAT EMAN / ESKATU- Debe ir usted a la segunda planta.

- Bigarren solairura joan behar duzu.

- Tendrá que pedir ese impreso en la cuarta ventanilla.

- Inprimaki hori laugarren leihatilan eskatu beharko duzu.

- Sí, puede subir en ascensor.

- Bai, igogailuan igo zaitezke.

- No, para bajar al garaje tiene que utilizar las otras escaleras.

- Ez, garajera jaisteko beste eskailera horiek erabili behar dituzu.- ¿Me entiende usted?

- Ulertzen al didazu?

- ¿Qué quiere decir esto?

- Zer esan nahi du honek?

- ¿Podría repetírmelo, por favor?

- Errepikatuko al didazu mesedez?

- ¿Qué dice?
¿Qué quiere usted?

- Zer diozu?
Zer nahi duzu?- Un momento.
Espere un poco, por favor.

- Zaude apur bat!
Itxaron pixka bat.- No le he oído.
No le he entendido.

- Ez dizut entzun.
Ez zaitut aditu.- Podría repetirlo, por favor?

- Errepikatuko zenuke, faborez?

- Más despacio, por favor.

- Polikiago, arren.

- Espere un momento, por favor.
Repítalo, por favor.
Más lentamente, por favor.

- Egon apur batean, mesedez.
Berriro, mesedez.
Astiroago, mesedez.

- Pase.
Pase, por favor.

- Sartu aurrera, mesedez.

- Adelante, adelante.

- Jarrai aurrera, otoi.07. DECIR QUE SÍ / NO

07. BAIETZ / EZETZ ESAN


- Sí, tiene usted razón.

- Bai. Arrazoi duzu.

- Sí, ya sé de qué marca de relojes me está hablando.

- Bai, badakit zein erloju markaz ari zaren hitz egiten.

- Me parece bien.

- Ondo iruditzen zait.

- Es verdad. Por supuesto.

- Egia da. Bai horixe.

- Como usted quiera.
Como Vd. desee.

- Nahi duzun bezala.- Tal vez.
Puede ser.
Podría ser.

- Beharbada.
Akaso.
Izan liteke.
Litekeena da.

- Depende.
Según para qué lo quiera usted.

- Segun eta zertarako nahi duzun.

.
- No, no creo que eso sea así, me parece que está usted equivocada.

- Ez. Ez dut uste hori horrela denik, oker zaudela iruditzen zait.

- No, no creo que se fabrique nada de esas dimensiones.

- Ez dut uste neurri horretan ezer fabrikatzen denik.

- No, no conozco ese modelo.

- Ez, ez dut modelo hori ezagutzen.

- No sé.

- Ez dakit.

- No, lo siento, no conozco esas marcas de juguetes.

- Ez, barkatu, jostailu marka horiek ez ditut ezagutzen.

- No, se ha confundido, aquí no tenemos de eso.

- Ez, nahastu egin zara, hemen ez daukagu horrelakorik.

- Qué lástima, de ese color no nos queda ninguna unidad.

- Ez, sentitzen dut. Kolore horretakorik ez zaigu geratzen ale bakar bat ere.

- Ni hablar.

- Ezta pentsatu ere.08. DAR LAS GRACIAS

08. ESKERRAK EMAN- Muchas gracias.

- Eskerrik asko.

- Muy agradecido.

- Mila esker.

- Gracias mil.

- Esker anitz.

- De nada.

- Ez horregatik.- Quiero darle las gracias.

- Eskerrak eman nahi dizkizut.

- Les agradezco de verdad.

- Benetan estimatzen dizuet.09. UNIDADES DE MEDIDA

09. NEURRIAK ADIERAZI- ¿Cuánto vale esto?

- Zenbat balio du honek?

- ¿Cuántos kilos de manzanas quiere usted?

- Zenbat kilo sagar nahi dituzu?

- ¿Cuántas docenas de claveles va a llevar?

- Zenbat dozena krabelin eramango dituzu?- Esa máquina de escribir vale 124 €.

- Idazmakina horrek 124 € balio ditu.

- Este sofá vale 335 €.

- Besaulki honek 335 € balio ditu.

- Esa toalla vale 17 €.

- Esku-oihal horrek 17 € balio ditu.- Esta máquina es muy cara.

- Makina hori ikaragarri garestia da.- Lo siento, pero no tengo nada de

cambios.

- Sentitzen dut, baina ez daukat

kanbiorik.

moneda fraccionaria.

diru xeherik.
- No, esas tuercas son demasiado grandes. Las necesito de 1,5 mm.

- Ez, azkoin horiek handiegiak dira. 1,5 mm-koak behar ditut.

- Los autobuses que fabrica Irizar suelen tener una longitud de entre 12 y 15 metros.

- Irizarren egindako autobusek 12-15 metro bitarteko luzera izan ohi dute.

- Este ascensor sube hasta una altura de 70 metros.

- Igogailu hau 70 metroko altueraraino igotzen da.

- El límite máximo permitido de altura de los palets es de 1,80 metros.

- Paleten gehienezko altuera-muga 1,80 m-koa da.

- Clavos de acero de 60 mm.

- 60 mm-ko altzairuzko iltzeak.

- La profundidad de corte de esta sierra de calar es de 55 milímetros.

- Inguratzeko zerra honen ebakiaren sakonera 55 mm-koa da.

- Nuestros tableros de melamina de 2 cantos tienen un grosor de 16 ó 30 mm.

- 2 ertzeko gure melamina-taulak 16 mm-ko edo 30 mm-ko lodiera dute.

- Estos tubos de PVC ligero tienen un diámetro de 63 mm.

- PVC arinezko hodi hauek 63 milimetroko diametroa dute.- Las medidas de este mueble microondas son 83 x 68 x 40 cm.

- Mikrouhin-labearen altzari honen neurriak 83 x 68 x 40 cm dira.- La velocidad máxima que puede alcanzar este taladro es de 900 rpm.

- Zulagailu honek 900 bira/minutuko abiadura har dezake gehienez ere.

- Esta impresora imprime a una velocidad de 90 copias en blanco y negro por minuto, y 15 copias de color.

- Inprimagailu honen inpresio-abiadura 90 kopia minutukoa da zuri-beltzean eta 15 kopiakoa koloretan.

- Los coches de Fórmula 1 alcanzan velocidades de hasta 300 km/h.

- 1 Formulako autoek 300 km/h-ko abiadura hartzen dute.- Necesito papel de fotocopiadora de 80 g/m2.

- Fotokopiagailuarentzat 80 g/m2-ko papera behar dut.- Se nos han estropeado los disquetes de 1,44 Mb formateados.

- Formateatutako 1,4 Mb-ko disketeak hondatu egin zaizkigu.
- Quiero 2 disquetes de 15".

- 15 hazbeteko (15"-ko) bi diskete nahi ditut.- ¿Tiene CD-ROMs de 700 Mb y 80 min en Oferta?

- Ba al dauzkazu 700 Mb eta 80 minutuko CD-ROMak eskaintzan?- ¿Cómo puedo grabar un DVD de 4,7 Gb de 120 minutos?

- Nola graba dezaket 4,7 Gb-ko eta 120 minutuko DVDa?- La Fábrica Lambreta de Eibar producía Vespas de 1.000 cm3.

- Eibarko Lambreta lantegiak 1.000 cm3-ko Vespak egiten zituen.NÚMEROS


1

Uno

Bat

2

Dos

Bi

3

Tres

Hiru

4

Cuatro

Lau

5

Cinco

Bost

6

Seis

Sei

7

Siete

Zazpi

8

Ocho

Zortzi

9

Nueve

Bederatzi

10

Diez

Hamar

11

Once

Hamaika

12

Doce

Hamabi

13

Trece

Hamahiru

14

Catorce

Hamalau

15

Quince

Hamabost

16

Dieciséis

Hamasei

17

Diecisiete

Hamazazpi

18

Dieciocho

Hemezortzi
Hamazortzi

19

Diecinueve

Hemeretzi

20

Veinte

Hogei

21

Veintiuno

Hogeita bat

22

Veintidós

Hogeita bi

23

Veintitrés

Hogeita hiru

24

Veinticuatro

Hogeita lau

35

Treinta y cinco

Hogeita hamabost

47

Cuarenta y siete

Berrogeita zazpi

58

Cincuenta y ocho

Berrogeita hemezortzi

60

Sesenta

Hirurogei

77

Setenta y siete

Hirurogeita hamazazpi

86

Ochenta y seis

Laurogeita sei

90

Noventa

Laurogeita hamar

100

Cien

Ehun

120

Ciento veinte

Ehun eta hogei

275

Doscientos setenta y cinco

Berrehun eta hirurogeita hamabost

300

Trescientos

Hirurehun

423

Cuatrocientos veintitrés

Laurehun eta hogeita hiru

576

Quinientos setenta y seis

Bostehun eta hirurogeita hamasei

950

Novecientos cincuenta

Bederatziehun eta berrogeita hamar

5.785

Cinco mil setecientos ochenta y cinco

Bost mila zazpiehun eta laurogeita bost

15.000

Quince mil

Hamabost milaPESO
¼ kg (=250 g)

- Cuarto de kilo (=doscientos cincuenta gramos).

- Kilo laurdena (=berrehun eta berrogeita hamar gramo).

½ kg

- Medio kilo.

- Kilo erdia.

¾ kg (=750 g)

- Tres cuartos de kilo (=setecientos cincuenta gramos).

- Hiru kilo laurden (=zazpiehun eta berrogeita hamar gramo).

1 kg

- Un kilo.
Un kilogramo.

- Kilo bat.
Kilogramo bat.

5 kg

- Cinco kilos.

- Bost kilo.

3 ½ kg

- Tres kilos y medio.

- Hiru kilo eta erdi.

2,225 kg

- Dos kilos doscientos veinticinco gramos.

- Bi kilo eta berrehun eta hogeita bost gramo.

50 kg

- Cincuenta kilos.

- Berrogeita hamar kilo.

1.200 kg

- Mil doscientos kilos.

- Mila berrehun kilo.


80 g/m2

- 80 gramos por metro cuadrado.

- 80 gramo metro karratuko.CANTIDAD


- Una docena de huevos.

- Dozena bat arrautza.

- Media docena de puerros.

- Dozena erdi bat porru.

- Dos docenas y media de rosas.

- Bi dozena eta erdi arrosa.- Tres cajas de fresas.

- Hiru kaxa marrubi.- Un litro de leche.

- Litro bat esne.

- Una botella de refresco de litro y medio.

- Litro eta erdiko freskagarri-botila.

- Botella de medio litro.

- Litro erdiko botila.

- Botella de tres cuartos (de litro).

- Hiru txikiko botila.- Botellín de cerveza de tercio.

- Heren bateko garagardo botila (txikia).- Una copa de vino.
Un vaso de vino.

- Baso bat ardo.

- Una copa de pacharán.

- Kopa bat patxaran.

- Un vaso de agua.

- Basokada bat ur.
DIMENSIONES
Largura, altura, anchura, profundidad


2 m

- 2 metros.

- 2 metro.

12-15 m

- 12-15 metros.

- 12-15 metro.

70 m

- 70 metros.

- 70 metro.


83 x 68 x 49 cm

- 83 x 68 x 49 centímetros.

- 83 x 68 x 49 zentimetro.


60 mm

- 60 milimetros.

- 60 milimetro.

55 

- 55 micras.

- 55 mikra.
Velocidad


900 bira/min

- 900 revoluciones por minuto.

- 900 bira minutuko.


15 copia/min

- 15 copias por minuto.

- 15 kopia minutuko.


25 km/h

- 25 kilometros por hora.

- 25 kilometro orduko.Capacidad


1,44 Mb

- 1,44 megabytes.

- 1,44 megabyte.

15"

- 15 pulgadas.

- 15 hazbete.

1.000 cm3

- 1.000 centímetros cúbicos.

- 1.000 zentimetro kubiko.


10. PEDIR PERDÓN

10. BARKAMENA ESKATU- Perdón.

- Barka iezadazu.- Disculpe, ha sido sin querer.

- Nahi gabe egin dut.- Disculpe, me he equivocado.

- Barkatu, nahastu egin naiz.- Lo siento, ha habido un malentendido.

- Sentitzen dut, gaizkiulerturen bat egon da.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

similar:

Índice iconÍndice

Índice iconÍndice

Índice iconÍndice

Índice iconÍndice

Índice iconIndice

Índice iconIndice

Índice iconÍndice

Índice iconIndice

Índice iconÍndice

Índice iconÍndice


© 2015
contactos
l.exam-10.com