Índice


descargar 1.36 Mb.
títuloÍndice
página14/15
fecha de publicación03.07.2015
tamaño1.36 Mb.
tipoDocumentos
l.exam-10.com > Economía > Documentos
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15b)

EL CLIENTE QUIERE UNA REBAJA EN EL PRECIO

b)

BEZEROAK PREZIO-JAITSIERA NAHI DU- Bien, de acuerdo, la próxima remesa se la cobraremos en el nuevo precio que hemos decidido.

- Bai, konforme, hurrengo bidalketan adostutako prezio horretan kobratuko dizugu materiala.- Ya miraré si su petición de precios puede adecuarse a nuestra política de precios. Veremos qué se puede hacer.

- Aztertuko dut ea zuen prezio-eskaera egokitu daitekeen gure salmenta-prezioen politikarekin. Ea zer egin daitekeen.- No, lo siento, pero en ese precio que usted me pide, no podemos llegar a un acuerdo.

- Ez, sentitzen dut, baina ezin dugu zuk aipatzen diguzun prezio hori onartu, inola ere.

- Se trata de un precio muy competitivo. Además de ser un precio al por mayor, creemos que la relación calidad/precio es buena.

- Prezio lehiakorra da hori. Handizkako prezioa izateaz gain, kalitate-prezio erlazioa ona delakoan gaude.c)

CONVENIR LA MODALIDAD DE PAGO CON EL CLIENTE

c)

ORDAINTZEKO MODUA ADOSTU BEZEROAREKIN- No hay ningún problema: si usted prefiere pagar a plazos, le giraremos unas letras.

- Ez dago inolako arazorik: nahiago baduzu epeka ordaintzea, letra batzuk igorriko dizkizugu.- Ya sabe usted que el pago en efectivo no tiene ningún gasto añadido. Las letras, en cambio, tiene el gasto de comisión bancaria.

- Jakingo duzun bezala, eskudirutan ordaintzeak ez dakar bestelako gastu erantsirik, letrek ordea, banku-komisioaren gastuak dituzte.- Bien, haremos la transacción por cheque bancario nominativo.

- Banku-txeke izendun bidez egingo dugu transakzioa, beraz.- De acuerdo, no habrá ningún problema para convenir la modalidad de pago. Ofrecer facilidades a los clientes entra por supuesto dentro de nuestra política de empresa.

- Ondo da. Ez da arazorik sortuko ordaintzeko modua adosteko. Bezeroari ordaintzeko erraztasunak ematea gure enpresa-politikaren barruan sartzen da, noski.05. COMPRAS

05. EROSKETAKOAKa)

PEDIR PRESUPUESTOS A LOS SUMINISTRADORES

a)

AURREKONTUAK ESKATU HORNITZAILEEI- Por ampliación del Departamento, les pedimos presupuesto para el siguiente mobiliario: 4 mesas, 12 sillas (de las cuales en cada mesa 1 para el trabajador y 2 para las visitas); 2 armarios, 4 papeleras y 4 percheros.

- Saila handitzeko asmoa dugunez, aurrekontua eskatzen dizuegu ondorengo altzariak erosteko: 4 mahai; 12 aulki (horietatik mahai bakoitzean, 1 lanpostutako eta beste 2 bixitentzat); 2 armairu; 4 paperontzi eta 4 kakotegi, arropa esekitzeko.- Hemos recibido su presupuesto, pero agradeceríamos nos detallaran más en el material de oficina.

- Jaso dugu zuen aurrekontua, baina eskertuko genituzke xehetasun gehiago bulegoko materialaren atalean.- El presupuesto nos ha parecido algo elevado, y quisiéramos que nos hicieran otro. En este segundo quiten los dos ordenadores del último apartado y el periférico multifunción.

- Aurrekontua garesti samarra gertatu zaigunez, bigarren bat egitea nahiko genuke. Kendu horretarako azken ataleko bi ordenagailuak eta funtzio anitzeko periferikoa.- El presupuesto es con ¿IVA incluido o no? Porque no se detalla.

- Aurrekontuak BEZ barne al du ala ez? Zehaztu gabe dago-eta.b)

PLAZOS Y MODALIDADES DE PAGO

b)

ORDAINKETA EPEAK ETA MODUAK- ¿Que de ahora en adelante, habéis decidido cambiar las facturas, y en vez de 30 días fecha factura hacerlas a 60 días? Conforme.

- Orain artean 30 egunera egiten zenituzten fakturak, ezta? Aurrerantzean 60 egunera egitea erabaki duzuela? Konforme.- Si no le importa, preferimos una transferencia bancaria a vuestra cuenta en vez de un giro.

- Axola ez badizu, nahiago dugu banku-transferentzia bat zuen kontura, banku-igorpen bat egitea baino.- ¿Hacen ustedes descuento por pronto pago?

- Egiten al duzue deskonturik goiz ordaintzeagatik?06. EL TRANSPORTISTA

06. GARRAIOLARIAKa)

EL TRANSPORTE ¿A CARGO DE QUIÉN?

a)

GARRAIOA NORK ORDAINTZEN DU- Sí, este servicio va a portes debidos, según indica la nota.

- Bai, zerbitzu hau zuek ordaintzekoa da: horixe dio hemen, txartelean.- No, en la factura pone que los portes están ya pagados.

- Ez, garraio-kostua ordainduta dagoela dio fakturak.b)

DESCARGAR EL CAMIÓN

b)

KAMIOIA DESKARGATU- Hola, ¿en qué pabellón tengo que descargar el camión?

- Kaixo, kamioia zein pabiloitan deskargatu behar dut?- El descargar es por vuestra cuenta, ¿o lo tengo que hacer yo?

- Deskargatzea zuen kontura al da, ala nik egin behar dut?c)

EL ALBARÁN NO COINCIDE CON EL MATERIAL QUE HA LLEGADO

c)

ALBARANA ETA HELDU DEN MATERIALA EZ DATOZ BAT- ¿Habéis comprobado la mercancía recibida? Por lo tanto, una de las tres cajas, ¿ya venía abierta? Está bien, ya lo he anotado.

- Jasotako salgaiak (merkantziak) begiratu al dituzue honez gero? Beraz, ekarritatako hiru kaxetatik bat irekita zetorren. Ondo da, apuntatu dut.- ¿Cuántas piezas defectuosas habéis detectado en la partida que recibisteis ayer a la mañana?

- Zenbat pieza akastun antzeman dituzue atzo goizean heldutako material-partidan?

- ¿Me dices que a causa del deficiente embalaje, algunas piezas presentan graves deterioros?

- Enbalatzeko materiala eskasa zenez, pieza batzuk nahiko hondatuak jaso dituzuela diozu?- Notificaré a la empresa que lo especificado en el albarán no coincide exactamente con las mercancías enviadas.

- Abisua emango dut enpresan albaranean zehaztutakoak ez direla guztiz egokitzen bidalitako merkantziarekin.


MATERIA PRIMA

LEHENGAIAAcero

Altzairua

Carbón

Ikatza

Cartón

Kartoia

Caucho

Kautxua

Cemento

Zementua

Chatarra

Txatarra

Corcho

Kortxoa

Hierro

Burdina

Hormigón

Hormigoia

Madera

Egurra

Papel

Papera

Piedra caliza

Kare-harria

Plástico

Plastikoa

Vidrio

Beira

Yeso

Igeltsua


MÁQUINA

MAKINABomba de refrigeración

Hozte-ponpa

Broca

Barautsa

Caldera

Galdara

Cepilladora

Arrabotatzeko makina

Cizalla guillotina

Gillotina-zizaila

Curvadora

Kurbatzeko makina

Esmeriladora

Esmeril-makina

Forja

Forja

Fresadora

Fresatzeko makina

Granalladora

Granailatzeko makina

Laminadora

Ijezteko makina

Lijadora

Lixamakina

Limadora

Karrakatzeko makina

Mandrinadora

Mandrinatzeko makina

Plegadora

Tolesteko makina

Prensa hidráulica

Prentsa hidraulikoa

Prensa mecánica

Prentsa mekanikoa

Pulidora

Leuntzeko makina

Rectificadora

Artezteko makina

Remachadora

Errematxatzeko makina

Roscadora

Hariztatzeko makina

Taladradora

Zulatzeko makina

Torno

Tornua

Troqueladora

Trokelatzeko makina
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

similar:

Índice iconÍndice

Índice iconÍndice

Índice iconÍndice

Índice iconÍndice

Índice iconIndice

Índice iconIndice

Índice iconÍndice

Índice iconIndice

Índice iconÍndice

Índice iconÍndice


© 2015
contactos
l.exam-10.com