Lección IV. Enunciado de un sustantivo lección V. Los géneros y los números en latín


descargar 4.13 Mb.
títuloLección IV. Enunciado de un sustantivo lección V. Los géneros y los números en latín
página51/53
fecha de publicación03.04.2017
tamaño4.13 Mb.
tipoLección
l.exam-10.com > Documentos > Lección
1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   53
LÉXICO ESPAÑOL-LATINO
a, hacia: ad, in (prep. de ac.)

a duras penas: aegre (adv.)

a menudo: saepe

a través de: per (prep. de ac.)

a veces: interdum (adv.)

abeto: abies-etis, f.

absolver: absolvo-is-ere-solui-solutum

abstenerse de: abstineo-es-ere-tinui-tentum

abundancia: copia-ae, f.

acabar: conficio-is-ere-feci-fectum

acaecer: accido-is-ere accidi

acaso: num (part. interr.)

acercarse: accedo-is-ere accessi accessum; adeo-is-ire-i(v)i-itum; appropinquo-as-are-avi-atum; subsum-es-esse-fui

aconsejar: moneo-es-ere monui monitum; suadeo-es-ere suasi suasum

acordarse de: memini-isse

acudir: convenio-is-ire-veni-ventum; acudir corriendo: concurro-is-ere-curri-cursum

acusar: accuso-as-are-avi-atum

adornar: exorno-as-are-avi-atum; orno-as-are-avi-atum

adverso: adversus-a-um

advertir: animadverto-is-ere-verti-versum

Afranio: Afranius-ii, m.

África: Africa-ae, f.

agotado: fessus-a-um

agradable: gratus-a-um

agradar: delecto-as-are-avi-atum; placeo-es-ere placui

agradecido: gratus-a-um

agradecimiento: gratia-ae, f.

agreste: agrestis-e

agricultor: agricola-ae, m.

agrio: acer acris acre

agua: aqua-ae, f.; lympha-ae, f.

águila: aquila-ae, f.

agujero: foramen-inis, n.

ajeno: alienus-a-um

al mismo tiempo: simul (adv.)

al otro lado de: trans (prep. de ac.)

al pie de: sub (prep. de ac. y de abl.)

ala: cornu-us, n.; penna-ae, f.

alabar: laudo-as-are-avi-atum

álamo: populus-i, f.

aldea: pagus-i, m.; vicus-i, m.

alegrarse de: gaudeo-es-ere gavisus sum; laetor laetaris laetari laetus sum

alegre: iucundus-a-um; laetus-a-um

alegría: laetitia-ae. f.

alejar: prohibeo-es-ere-bui-bitum; alejarse: abeo-is-ire-i(v)i-itum; discedo-is-ere-cessi-cessum

aliado: socius-ii, m.

alimento: cibus-i, m.

allí: ibi (adv.)

alma: anima-ae, f.

altar: ara-ae, f.

alto: altus-a-um

altura: altitudo-inis. f.

amar: amo-as-are-avi-atum

amargo: acerbus-a-um; amarus-a-um

ambición: cupiditas-atis. f.

ambiguo: ambiguus-a-um

amenazas: minae-arum, f.pl.

amiga: amica-ae, f.

amigo: amicus-i, m.

amistad: amicitia-ae, f.

amontonado: confertus-a-um

amor: amor,-oris, m.

ancho: latus-a-um

anciano: senex senis, m.

Aníbal: Hannibal-alis, m.

animal: animal-alis, n.

ánimo: animus-i, m.

ante: ad (prep. de ac.)

anteponer: antepono-is-ere-posui-positum

anterior: superior-ius

antes: supra (adv.); antes de: ante (prep. de ac.)

antigua: antiquus-a-um

Antonio, C.: C. Antonius-ii, m.

anual: annualis-e

anunciar: nuntio-as-are-avi-atum

año: annus-i, m.

aparecer: pareo-es-ere parui paritum

apiñado: confertus-a-um

Apolo: Apollo-inis, m.

aprender: disco-is-ere didici

Arar(río): Arar-aris, m.

arar: aro-as-are-avi-atum

árbol: arbor-oris, f.

arco: arcus-us, m.

armas: arma-orum, n.pl.

arrastrar: traho-is-ere traxi tractum

arrepentirse: paeniteo-es-ere-tui

arriba: supra (adv.)

arrojar: coniicio-is-ere-ieci-iectum; iacio-is-ere ieci iactum

arruinar: perdo-is-ere-didi-ditum

arte: ars artis, f.

articulación: artus-us, m.

asedio: obsidio-onis. f.

así: ita (adv.)

áspero: asper-era-erum

astro: astrum-i, n.; sidus-eris, n.

atacar: opprimo-is-ere oppressi oppressum; oppugno-as-are-avi-atum

atar: vincio-is-ire vinxi vinctum

Atenas: Athenae-arum, f.pl.

atenenienses: Athenienses-ium, m.pl.

Ático: Atticus-i, m.

atroz: atrox-ocis

audacia: audacia-ae, f.

audaz: audax-acis

aumentar: augeo-es-ere auxi auctum

aún: etiam

aunque: etiamsi, etsi (conj. conc.)

áureo, de oro: aureus-a-um

ausencia: absentia-ae, f.

autoridad: auctoritas-atis, f.

auxilio: auxilium-ii, n.

avanzar: incedo-is-ere-cessi-cessum; procedo-is-ere-cessi-cessum

¡ay: !heu, interj.

ayer: heri (adv.)

ayuda: auxilium-ii, n.

ayudar: adiuvo-as-are-iuvi-iutum; iuvo-as-are iuvi iutum

bajo: humilis-e

bajo: sub (prep. de ac. y de abl.)

bárbaro: Barbarus-a-um

barco: navis-is, f.

belgas: Belgae-arum, m. pl.

bello: pulcher-chra-chrum

beneficio: beneficium-ii, n.

benevolencia: benevolentia-ae, f.

bien: bene (adv.)

blanco: albus-a-um; candidus-a-um

blando: mollis-e

blanquear: albeo-es-ere

bosque: lucus-i, m.; silva-ae, f.

botín: praeda-ae, f.

breve: brevis-e

Britania: Britannia-ae, f.

bueno: bonus-a-um

buitre: vultur-uris, m.

caballería: equitatus-us, m.

caballo: equus-i, m.

cabeza: caput-itis, n.

cadena: catena-ae, f.

caer: cado-is-ere cecidi casum; incido-is-ere-cidi-casurus

calamidad: calamitas-atis, f.

callarse: taceo-es-ere tacui tacitum

cambiar: muto-as-are-avi-atum

camino: iter itineris, n.; via-ae, f.

campamento: castra-orum, n.pl.

campestre: campester-tris-tre

campo: ager agri, m.; campus-i, m.; rus ruris, n.

canción: carmen-inis, n.

cándido: candidus-a-um

canicie: canities-ei, f.

cansado: fessus-a-um

cantar: cano-is-ere cecini cantum; canto-as-are-avi-atum

Capua: Capua-ae, f.

carecer de: careo-es-ere carui (con abl.)

carro: currus-us, m.

carta: epistula-ae, f.; litterae-arum, f.pl.

cartagineses: Carthaginienses-ium, m. pl.

Cartago: Carthago-inis, f.

casa de campo: villa-ae, f.

casa: domus-us, f.

castigar: multo-as-are-avi-atum

castigo: poena,-ae, f.; supplicium-ii, n.

Catilina: Catilina-ae, m.

Catón: Cato-onis, m.

causa: causa-ae, f.

caza: venatus-us, m.

celebrar: celebro-as-are-avi-atum

celeridad: celeritas,-atis, f.

censurar: vitupero-as-are-avi-atum

centurión: centurio-onis, m.

cerca de: propter (prep. de ac.)

cercano: propinquus-a-um

cerrar: claudo-is-ere clausi clausum

César: Caesar-aris, m.

Cicerón: Cicero-onis, m.

ciego: caecus-a-um

cielo: caelum-i, n.; mundus-i, m.

cien: centum

ciencia: scientia-ae, f.

ciertamente: certe, quidem (adv.)

cierto: certus-a-um,

cinco: quinque

ciudad: urbs urbis, f.; oppidum-i, n.; civitas-atis, f.

ciudadano: civis-is. m.

clamar: clamo-as-are-avi-atum

clamor: clamor-oris, m.

claro: clarus-a-um

clemente: clemens-ntis

cobardía: ignavia-ae, f.

coger: carpo-is-ere carpsi carptum; capio-is-ere cepi captum

cohorte: cohors-rtis, f.

colérico: iracundus-a-um

colocar: colloco-as-are-avi-atum; dispono-is-ere-posui-positum; instruo-is-ere-struxi-structum

colocarse: consisto-is-ere constiti

combate: proelium-ii, n.

comenzar: coepi coepisse coeptum; incipio-is-ere-cepi-ceptum; ineo-is-ire-i(v)i-itum

comerciante: mercator-oris, m.

cometer una falta: pecco-as-are-avi-atum

comicios: comitia-orum, n.

comienzo: initium-ii, n.; exordium-ii, n.

cómo: quomodo

comprar: emo-is-ere emi emptum

comprender: intellego-is-ere-lexi-lectum

común: communis-e

con entereza: fortiter, adv

con tal que: dum (conj. cond.)

con: cum (prep. de abl.)

concordia: concordia-ae, f.

conducir: duco-is-ere duxi ductum; conduco-is-ere-duxi-ductum

confiar: credo-is-ere credidi creditum

confirmar: confirmo-as-are-avi-atum

conmover: commoveo-es-ere-movi-motum; perturbo-as-are-avi-atum

conocer: cognosco-is-ere-gnovi-gnitum; nosco-is-ere novi notum

conocido: notus-a-um

conseguir: consequor-sequeris-sequi secutus sum

consejo: consilium-ii, n.

conservar: servo-as-are-avi-atum

considerar: iudico-as-are-avi-atum

consolidar: confirmo-as-are-avi-atum

construir: aedifico-as-are-avi-atum

consuelo: solatium-ii, n.

cónsul: consul-ulis, m.

contar: narro-as-are-avi-atum; numero-as-are-avi-atum

contemplar: specto-as-are-avi-atum

contener: contineo-es-ere-tinui-tentum; sustineo-es-ere-tinui-tentum

contra:

contra: in, adversus (prep. de ac.)

contrario: adversus-a-um

convalecer: convalesco-is-ere-valui

convenir: decet-ere decui

conversación: sermo-onis, m.

convocar: convoco-as-are-avi-atum

corazón: cor cordis, n.

cordero: agnus-i, m.

corromper: corrumpo-is-ere-rupi-ruptum

cosa: res rei, f.

cosechar: meto-is-ere messui messum

costa: litus-oris, n.

costumbre: mos moris, m.; consuetudo-inis, f.

Craso: Crassus-i, m.

crear: creo-as-are-avi-atum

crecer: cresco-is-ere crevi cretum

creer: credo-is-ere credidi creditum; puto-as-are-avi-atum

crimen: scelus-eris, n.; crimen-inis, n.

cruel: crudelis-e; saevus-a-um; acerbus-a-um

cruzar: transeo-is-ire-ivi-itum

cuál (entre dos:)uter utra utrum

cuando: ubi (conj. temp.)

cuatro: quattuor

cuerno: cornu-us, n.

cuerpo: corpus-oris, n.

cuervo: corvus-i, m.

cuidado: cura-ae, f.

cuidar: curo-as-are-avi-atum

culpa: culpa-ae, f.

cultivar: colo-is-ere colui cultum

cumbre: culmen-inis, n.

dañar: noceo-es-ere nocui nocitum; damno-as-are-avi-atum

dar: do das dare dedi datum; ago-is-ere egi actum

dardo: telum-i, n.

de a caballo: equester-tris-tre

de día: diu (adv.)

de donde; de dónde: unde (adv.)

de Marte: Martius-a-um

de pronto: subito (adv.)

de: a/ab, e/ex, de (prep. de abl.)

deber: debeo-es-ere debui debitum

deber: officium-ii, n.

débil: debilis-e; infirmus-a-um

decidir: constituo,-is,-ere-stitui,-stitutum; decerno-is-ere-crevi-cretum; instituo-is-ere-stitui-stitutum; statuo-is-ere statui statutum

décimo: decimus-a-um

decir: dico-is-ere dixi dictum; loquor-eris loqui locutus sum; praedico-is-ere-dixi-dictum; fero fers ferre tuli latum; aio; inquam

declarar: declaro-as-are-avi-atum

defecto: vitium-ii, n.

defender: defendo-is-ere defendi defensum

defensa: praesidium-ii, n.

defensor: defensor-oris, m.

dejar: relinquo-is-ere reliqui relictum

delante de: ante (prep. de ac.); pro (prep. de abl.)

delegación: legatio-onis, f.

deleitar: delecto-as-are-avi-atum

deleite: delectatio-onis

delgado: gracilis-e

denario: denarius-ii, m.

derecho: ius iuris, n.

derrota: clades-is, f.

derrotar: fundo-is-ere fudi fusum

descansar: quiesco-is-ere quievi quietum

descanso: quies-etis, f.

descubrir: comperio-is-ire-perui-pertum

descuidado: dissolutus-a-um

desde: a/ab, e/ex, de (prep. de abl.)

desear: cupio-is-ere-ivi-itum

desembarcar: expono-is-ere-posui-positum

desembocar: influo-is-ere-fluxi-fluxum

deseoso: cupidus-a-um

desgraciado: miser-era-erum

desguarnecer: nudo-as-are-avi-atum

desnudar: nudo-as-are-avi-atum

despreciar: contemno-is-ere-tempsi-temptum; sperno-is-ere sprevi spretum

después (de) que: postquam (conj. temp.)

después: post (adv.); después de: post, sub (prep. de ac.);
destruir: deleo-es-ere delevi deletum

detenerse: consisto-is-ere constiti

detrás de: post (prep. de ac.)

detrás: post (adv.)

devastar: vasto-as-are-avi-atum

devolver: reddo-is-ere reddidi redditum

devorar: voro-as-are-avi-atum

día: dies-ei, m. y f.

Diana: Diana-ae, f.

dichoso: beatus-a-um

diente: dens-ntis, m.

diez: decem

diferente: dissimilis-e; diversus-a-um

difícil: difficilis-e

difícilmente: aegre (adv.)

digno: dignus-a-um

dinero: pecunia-ae, f.

dios: deus dei, m.

diosa: dea-ae, f.

discípulo: discipulus-i, m.

disculpa: excusatio-onis, f.

discurso: oratio-onis, f.

discutir: disputo-as-are-avi-atum

disentir: dissentio-is-ire-sensi-sensum

disgustar: paeniteo-es-ere-tui

disponer: dispono-is-ere-posui-positum

distar: absum-es-esse-fui; disto-as-are

diverso: diversus-a-um; varius-a-um

dividir: divido-is-ere-visi-visum

dolor: dolor-oris, m.

don: donum-i, n.

doncella: virgo-inis, f.

donde, dónde: ubi (adv.)

dorada: aureus-a-um

dormir: dormio-is-ire-ivi-itum

dudar: dubito-as-are-avi-atum

dulce: dulcis-e

Eácida: Aeacida-ae, m.

echarse encima: subsum-es-esse-fui

ecuestre: equester-tris-tre

edificio: aedificium-ii, n.

eduos: Haedui-orum, m. pl.

eficaz: efficax-acis

Egipto: Aegyptus-i, f.

ejemplo: exemplum-i, n.

elegir: deligo-is-ere-legi-lectum; eligo-is-ere-legi-lectum

elocuencia: eloquentia-ae, f.

embajada: legatio-onis, f.

emboscadas: insidiae-arum, f. pl.

embriaguez: ebrietas-atis, f.

empalizada: vallum-i, n.

emprender: instituo-is-ere-stitui-stitutum

en lugar de: pro (prep. de abl.)

en tiempos de: sub (prep. de abl.)

en: in (prep. de abl.)

encina: quercus-us, f.

encolerizarse: irascor irasceris irasci iratus sum

encontrar: invenio-is-ire-veni-ventum

enemigo: hostis-is, m.

enfermedad: morbus-i, m.

enfermo: aeger-gra-grum

enseñar: doceo-es-ere docui doctum

entablar: committo-is-ere-misi-missum

entero: integer,-gra-grum

entonces: tum, tunc (adv.)

entrar en: intro-as-are-avi-atum

entre: inter (prep. de ac.)

entregar: trado-is-ere tradidi traditum

entretanto: interea (adv.)

enviar: mitto-is-ere misi missum

equivocarse: erro-as-are-avi-atum; pecco-as-are-avi-atum

erigir: condo-is-ere condidi conditum

errante: vagus-a-um

escaso: rarus-a-um

Escipión: Scipio-onis, m.

esclavitud: servitus-utis, f.

esclavo: servus-i, m.

escollo: scopulus-i, m.

escribir: scribo-is-ere scripsi scriptum

escritor: scriptor-oris, m.

escuadra: classis-is, f.

escuchar: accipio-is-ere-cepi-ceptum

esforzarse: laboro-as-are-avi-atum

Esopo: Aesopus-i, m.

espada: gladius-ii, m.

espalda: tergum-i, n.

esparcir: fundo-is-ere fudi fusum

espectáculo: spectaculum-i, n.

espejo: speculum-i, n.

esperado: speratus-a-um

esperanza: spes spei, f.

esperar: exspecto-as-are-avi-atum; spero-as-are-avi-atum

esposo-a: coniux-iugis, m. y f.

establecer: constituo,-is,-ere-stitui,-stitutum; statuo-is-ere statui statutum

Estado: respublica reipublicae, f.

estar al frente de: praesum-es-esse-fui

estar alejado: absum-es-esse-fui

estar en medio: intersum-es-esse-fui

estar hastiado: taedet-ere taeduit/taesum est

estar posado: sedeo-es-ere sedi sessum

estar sentado: sedeo-es-ere sedi sessum

estar: sum es esse fui

estatal, del Estado: publicus-a-um

estatua: simulacrum-i, n.

estimar: aestimo-as-are-avi-atum

estío: aestas atis, f.

estrecho: angustus-a-um

estrella: stella-ae, f.; sidus-eris, n.

eterno: aeternus-a-um

exigir: posco-is-ere poposci

existir: sum es esse fui

éxito: exitus-us, m.

experto: peritus-a-um

explorar: exploro-as-are-avi-atum

expulsar: expello-is-ere-puli-pulsum

fábula: fabula-ae, f.

fácil: facilis-e

fácilmente: facile (adv.)

falso: falsus-a-um

faltar: desum-es-esse-fui

fantástico: incredibilis-e

fatiga: labor-oris, m.

favor: gratia-ae, f.

favorable: secundus-a-um

feliz: felix-icis; beatus-a-um

fértil: ferax-acis

fiarse: fido-is-ere fisus sum

fiel: fidelis-e; fidus-a-um

fiera: fera-ae, f.

fiero: ferus-a-um

fila: acies aciei, f.

filósofo: philosophus-i, m.

fin: finis-is, m. y f.

finalmente: denique (adv.)

flanco, ala del ejército: cornu-us, n.

flecha: sagitta-ae, f.

flor: flos floris, m.

fluir: fluo-is-ere fluxi fluxum

formar: efficio-is-ere-feci-fectum

foro: forum-i, n.

fortificación: munitio-onis, f.

fortificar: munio-is-ire-ivi-itum

fortuna: fortuna-ae, f.

foso: fossa-ae, f.

frente: frons-ntis, f.

fría: frigidus-a-um

frontera: finis-is, m. y f.

fruto: fructus-us, m.

fuego: ignis-is, m.

fuerte: fortis-e; firmus-a-um

fuerza: vis, f.

fundar: condo-is-ere condidi conditum

Galia: Gallia-ae, f.

galo: Gallus-a-um

gastar: tero-is-ere trivi tritum

general: imperator-oris, m.

género: genus-eris, n.

gente: gens gentis, f.

germano: Germanus-a-um

gloria: gloria-ae

gobernar: rego-is-ere rexi rectum

golpear: caedo-is-ere cecidi caesum

gota: gutta-ae, f.

gozo: gaudium-ii, n.

gracia: gratia-ae, f.

grande: magnus-a-um; ingens-ntis

grandísimo: maximus-a-um, sup. de magnus

gravemente: graviter (adv.)

Grecia: Graecia-ae, f.

griego: Graecus-a-um

gritar: clamo-as-are-avi-atum

griterío: clamor-oris, m.

guardarse de: caveo-es-ere cavi cautum

guarnición: praesidium-ii, n.

guerra: bellum-i, n.

gustosamente: libenter (adv.)

haber: sum es esse fui

habitante: incola-ae, m.

habitar: incolo-is-ere-colui-cultum

hablar: loquor-eris loqui locutus sum; praedico-is-ere-dixi-dictum

hacer venir: arcesso-is-ere-ivi-itum

hacer: facio-is facere feci factum; gero-is-ere gessi gestum; ago-is-ere egi actum; conficio-is-ere-feci-fectum

hacia: ad, in, sub (prep. de ac.)

hasta que: donec, dum (conj. temp.)

hasta: ad (prep. de ac.)

hecho: factum-i, n.

helvecios: Helvetii-orum, m.

herida: vulnus-eris, n.

herido: saucius-a-um

herir: vulnero-as-are-avi-atum; ferio-is-ire; ic(i)o-is-ere ici ictum

hermano: frater-tris, m.

hermoso: pulcher-chra-chrum; formosus-a-um

hija: filia-ae, f.

hijo: filius-ii, m.

hijos: liberi-orum, m. pl.

Hispania: Hispania-ae, f.

hispano: Hispanus-a-um

historia: historia-ae, f.

hoja: folium-ii, n.

hombre: homo-inis, m.; vir viri, m.

hora: hora-ae, f.

Horacio: Horatius-ii, m.

horrible: horrendus-a-um

huerto: hortus-i, m.

huir: fugio-is-ere fugi; profugio-is-ere-fugi

humano: humanus-a-um

humilde: humilis-e

idóneo: idoneus-a-um

ignorar: nescio-is-ire-ivi-itum

igual: par paris

ilustre: clarus-a-um

imagen: imago-inis, f.; simulacrum-i, n.

imitar: imitor-aris-ari-atus sum

impedir: impedio-is-ire-ivi-itum; obsto-as-are-stiti-staturus; recuso-as-are-avi-atum

imperio: imperium-ii, n.

ímpetu: impetus-us, m.

impiedad: impietas-atis. f.

imponer: impono-is-ere-posui-positum

impuesto: vectigal-alis, n.

incendiar: incendo-is-ere-cendi-censum

incendio: incendium-ii, n.

incierto: incertus-a-um

incómodo: asper-era-erum

increíble: incredibilis-e

inculto, sin cultivar: incultus-a-um

infante: pedes-itis, m.

infantería: peditatus-us, m.

infinito: infinitus-a-um

ingente: ingens-ntis

ingrato: ingratus-a-um

inicio: initium-ii, n.

injuria: iniuria-ae, f.

injusticia: iniuria-ae, f.

injusto: iniustus-a-um

inmortal: inmortalis-e

insigne: insignis-e

intentar: conor-aris-ari-atus sum

interesar: intersum-es-esse-fui

invadir: invado-is-ere-vasi-vasum

invencible: invictus-a-um

invierno: hiems hiemis, f.

ir: eo is ire i(v)i itum; adeo-is-ire-i(v)i-itum

iracundo: iracundus-a-um

irrumpir: irrumpo-is-ere-rupi-ruptum

isla: insula-ae, f.

Italia: Italia-ae, f.

Itálica: Italica-ae, f.

jardín: hortus-i, m.

jefe: dux ducis, m

jinete: eques-itis, m.

joven: iuvenis-is, m.

juez: iudex-icis, m.

jugar: ludo-is-ere lusi lusum

junto a: ad, apud (prep. de ac.)

Júpiter: Iuppiter iovis, m.

Jura: Iura-ae (un monte)

justicia: iustitia-ae, f.

justo: iustus-a-um; aequus-a-um

juventud: iuventus-utis, f.

juzgar: iudico-as-are-avi-atum

ladrón: fur furis, m.

lago: lacus-us, m.

lanza: hasta-ae, f.

lanzarse corriendo: incurro-is-ere-curri-cursum

largo tiempo: diu (adv.)

largo: longus-a-um

latino: latinus-a-um

leer: lego-is-ere legi lectum

legado: legatus-i, m.

legar: lego-as-are-avi-atum

legión: legio-onis, f.

Lemán: Lemannus-i, m. (un lago)

lengua: lingua-ae, f.

Lérida: Ilerda-ae, f.

letra: littera-ae, f.

levantar: condo-is-ere condidi conditum

levantarse: surgo-is-ere surrexi surrectum

ley: lex legis, f.

liberar: libero-as-are-avi-atum

libertad: libertas-atis, f.

libro: liber libri, m.

ligereza: levitas-atis

límite: finis-is, m. y f.

linaje: genus-eris, n.

línea de batalla: acies aciei, f.

litoral: litus-oris, n.

llamar: appello-as-are-avi-atum; voco-as-are-avi-atum; arcesso-is-ere-ivi-itum

llano: aequus-a-um

llanura: planities-ei, f.

llegada: adventus-us, m.

llegar: pervenio-is-ire-veni-ventum

llegar a ser: fio fis fieri factus sum

llenar: compleo-es-ere-evi-etum

lleno: plenus-a-um

llevar: porto-as-are-avi-atum; duco-is-ere duxi ductum; ago-is-ere egi actum; gero-is-ere gessi gestum; adduco-is-ere-duxi-ductum; fero fers ferre tuli latum; infero-fers-ferre-tuli-latum

llover: pluit pluere pluit

lluvia: pluvia-ae, f.; imber imbris, m.

loba: lupa-ae, f.

lobo: lupus-i, m.

locura: insania-ae, f.

lucha: pugna-ae, f.

luchar: pugno-a-are-avi-atum; confligo-is-ere-flixi-flictum

Lucrecia: Lucretia-ae, f.

lugar: locus-i, m.

luna: luna-ae, f.

luz: lux lucis, f.

madre: mater-tris, f.; parens-ntis, m/f

maestra: magistra-ae, f.

maestro: magister-tri, m.

magistrado: magistratus-us, m.

mal: male (adv.)

mal: malum-i, n.

Málaga: Malaca-ae, f.

malo: malus-a-um

malvado: improbus-a-um; pravus-a-um

mandar: impero-as-are-avi-atum

mandato: praeceptum-i, n.

mando: imperium-ii, n.

mano: manus-us, f.

mañana: cras (adv.)

mar: mare-is, n.

marcha: profectio-onis, f.

marcharse: proficiscor-sceris-sci profectus sum

marinero: nauta-ae, m.

más: plus pluris, n. (cp. de multus); magis

máscara: persona-ae, f.

matar: neco-as-are-avi-atum; caedo-is-ere cecidi caesum; interficio-is-ere-feci-fectum

máximo: maximus-a-um, sup. de magnus

médico: medicus-i, m.

menos: minus (adv.)

mensajero: nuntius-ii, m.

mente: mens mentis, f.

mezclar: misceo-es-ere mixi mixtum

mi, mío: meus-a-um

miedo: metus-us, m.

miedoso: timidus-a-um

miel: mel mellis, n.

mientras que: dum, donec (conj. temp.)

mies: messis-is, f.

mil: mille, pl. milia-ium

milesio, de Mileto: Milesius-a-um

milicia: militia-ae, f.

mínimamente: minime (adv.)

miseria: aerumna-ae, f.

mísero: miser-era-erum

molesto: molestus-a-um

monte: mons montis, m.

mordisco: morsus-us, m.

morir: morior-eris-i mortuus sum

mortal: mortalis,-e

mostrar: ostendo-is-ere ostendi ostentum/ostensum

mover: moveo-es-ere movi motum; commoveo-es-ere-movi-motum

muchacha: puella-ae, f.

mucho: multus-a-um

muelle: mollis-e

muerte: mors mortis, f.

multar: multo-as-are-avi-atum

multitud: multitudo-inis, f.

mundo: mundus-i, m.

muralla: moenia-ium, n.pl.

muro: murus-i, m.

muslo: femur-oris, n.

nacer: nascor-eris nasci natus sum

nación: gens gentis, f.

nadie: nemo-inis, m. y f.

narrar: narro-as-are-avi-atum

natural: naturalis-e

naturaleza: natura-ae, f.

naufragio: naufragium-ii, n.

nave: navis-is, f.

navegar: navigo-as-are-avi-atum

necedad: stultitia-ae, f.

necesario: necessarius-a-um

necesidad: necessitas-atis, f.

necio: stultus-a-um

negarse a: recuso-as-are-avi-atum

negro: niger-gra-grum; ater atra atrum

nevar: ningit ningere ninxit

nido: nidus-i, m.

niña, muchacha: puella-ae, f.

niño: puer pueri, m.

no: non (adv.)

noble: nobilis-e

noche (por la): noctu (adv.)

noche: nox noctis, f.

nombrar: creo-as-are-avi-atum

nombre: nomen-inis, n.

nono, noveno: nonus-a-um

no saber: nescio-is-ire-ivi-itum

noticia: nuntium-ii, n.

novedad: novitas-atis, f.

noveno: nonus-a-um

nube: nubes-is, f.

nuestro: noster-tra-trum

nuevo: novus-a-um

nullus-a-um ninguno

número: numerus-i, m.

nunca: numquam (adv.)

o: aut, vel, -ve, seu, sive (conj. disy.)

obedecer: pareo-es-ere parui paritum

obra: opus-eris, n.

obstaculizar: impedio-is-ire-ivi-itum

ocio: otium-ii, n.

ocioso: otiosus-a-um

ocultar: occulto-as-are-avi-atum; celo-as-are-avi-atum

ocupar: occupo-as-are-avi-atum

ofensa: contumelia-ae, f.

ofrecer: praebeo-es-ere-bui-bitum

¡oh!: o, interj.

oír: audio-is-ire-ivi-itum

ojalá: utinam (adv.)

ojo: oculus-i, m.

ola: fluctus-us, m.

olimpiada: Olympias-adis, f.

olvidar: obliviscor-visceris-visci-litus sum

olvido: oblivio-onis, f.

opinión: sententia-ae, f.

orden: iussum-i, n.

ordenar: iubeo-es-ere iussi iussum

origen: origo-inis, f.

orilla: litus-oris, n.

oro: aurum-i, n.

oscurecer: obscuro-as-are-avi-atum

oscuro: obscurus-a-um

otoño: autumnus-i, m.

pacientemente: patienter (adv.)

padre: pater-tris, m.; parens-ntis, m/f

palabra: verbum-i, n.

Palatino: Palatinus-i, m.

paloma: columba-ae, f.

pantano: palus-udis, f.

para: ad (prep. de ac.); causa, gratia (prep. de gen.)

parecer: videor-eris-eri visus sum (pas. de video)

parecido: similis-e

parte: pars partis, f.

partir: proficiscor-sceris-sci profectus sum

pasar (el tiempo): tero-is-ere trivi tritum

pasar por alto: praetereo-is-ire-ivi-itum

pasear: ambulo-as-are-avi-atum

paso: passus-us, m.

patria: patria-ae, f.

paz: pax pacis, f.

pecar: pecco-as-are-avi-atum

pecho: pectus-oris, n.

pedestre: pedester-tris-tre

pedir: peto-is-ere petivi petitum; rogo-as-are-avi-atum; oro-as-are-avi-atum; posco-is-ere poposci; postulo-as-are-avi-atum; quaeso

pejudicar: damno-as-are-avi-atum

peligro: periculum-i, n.

pelo: pilus-i, m., capillus-i, m.; pelo blanco: canities-ei, f.

pena: poena,-ae, f.; aerumna-ae, f.

pensar: cogito-as-are-avi-atum; puto-as-are-avi-atum

pequeño: parvus-a-um

perder: perdo-is-ere-didi-ditum

pereza: ignavia-ae, f.

perezoso: piger-gra-grum; tardus-a-um

pérfido: perfidus-a-um

permanecer: maneo-es-ere mansi mansum

pero: sed, autem, at (conj. adv.)

perpetuo: perpetuus-a-um

perseguir: persequor-sequeris-sequi secutus sum

perturbar: perturbo-as-are-avi-atum

perverso: perversus-a-um

petición: postulatum-i, n.

Petreyo: Petreius-i, m.

pie: pes pedis, m.

piedra: lapis-idis, m.

piélago: pelagus-i, n.

pierna: crus cruris, n.; femur-oris, n.

pino: pinus-i, f.

pirata: pirata-ae, m.

placer: voluptas-atis, f.

planicie: planities-ei, f.

plata: argentum-i, n.

Platón: Plato-onis, m.

plegaria: prex precis, f.

pluma: penna-ae, f.

pobre: pauper-eris (adj.); pauper-eris, m. y f.

poco: paucus-a-um; rarus-a-um

poco a poco: paulatim (adv.)

poema: carmen-inis, n.

poeta: poeta-ae, m.

pompeyano: Pompeianus-a-um

Pompeyo: Pompeius Pompeii, m.

poner: pono-is-ere posui positum; instituo-is-ere-stitui-stitutum

poner en fuga: fugo-as-are-avi-atum

poquísimo, muy poco: minime (adv.)

por: per (prep. de ac.); pro (prep. de abl.); gratia (prep. de gen.)

por causa de: causa (prep. de gen.); propter (prep. de ac.)

por donde, por dónde: qua (adv.)

por esto: ideo (adv.)

por más tiempo: diutius (adv. comp. de diu)

por qué: quamobrem

porque: quia (conj. causal)

precaverse: caveo-es-ere cavi cautum

precepto: praeceptum-i, n.

preferir: antepono-is-ere-posui-positum; malo mavis malle malui

preguntar: interrogo-as-are-avi-atum; quaero-is-ere quaesivi quaesitum

premio: praemium-ii, n.

preparar: paro-as-are-avi-atum

presa: praeda-ae, f.

presencia: praesentia-ae. f.

pretor: praetor-oris, m.

prever: provideo-es-ere-vivi-visum

primavera: ver veris, n.

primero: primus-a-um

primorosamente: belle (adv.)

prisionero: captivus-i, m.

probar: probo-as-are-avi-atum

producir: fero fers ferre tuli latum

profundo: profundus-a-um

progenitor: parens-ntis, m/f

prohibir: prohibeo-es-ere-bui-bitum

prometer: promitto-is-ere-misi-missum; polliceor-ceris-ceri-citus sum

provocar: excito-as-are-avi-atum

próximo, muy cercano: proximus-a-um

prudencia: prudentia-ae, f.

prudente: prudens-ntis

público: publicus-a-um (adj.); publicum-i, n.

pueblo: populus-i, m.

puente: pons pontis. m.

puerta: porta-ae, f.

puerto: portus-us, m.

puesto que: quia (conj. causal)

que: ut, quod, quin, quominus (conj. compl.)

que no: ne (conj. compl.), quin (conj. compl. y consec.)

querer: volo vis velle volui; no querer: nolo nonvis nolle nolui

querido: carus-a-um

quién: quis quae quid

raíz: radix-icis, f.

rana: rana-ae, f.

rápido: celer-eris-ere; volucer-cris-cre

razón: ratio-onis, f.

rechazar: repello-is-ere-puli-pulsum; recuso-as-are-avi-atum

recibir: accipio-is-ere-cepi-ceptum

reclamar: flagito-as-are-avi-atum

reclutar: conscribo-is-ere-scripsi-scriptum

recoger forraje: pabulor-aris-ari-atus sum

recolectar: meto-is-ere messui messum

recompensa: praemium-ii, n.

recordar: memini-isse

recorrer: intro-as-are-avi-atum

recto: rectus-a-um

recuerdo: memoria-ae, f.

recuperar: recupero-as-are-avi-atum; recuperarse: convalesco-is-ere-valui

reforzar: firmo-as-are-avi-atum

refuerzos: auxilia-orum, n. pl.

regalo: donum-i, n.

regar: rigo-as-are-avi-atum

región: regio-onis, f.

regresar: redeo-is-ire-ivi-itum; reverto-is-ere-verti-versum; revertor-eris-rti-versus sum

regreso: reditus-us, m.

rehacer: reficio-is-ere-feci-fectum

rehén: obses-idis, m.

reina: regina-ae, f.

reinar: regno-as-are-avi-atum

reino: regnum-i, n.

reír: rideo-es-ere risi risum

relámpago: fulgur-uris, n.

remedio: remedium-ii, n.

reprender: reprehendo-is-ere-ndi-nsum

República: respublica reipublicae, f.

resplandecer: splendeo-es-ere splendui

resplandeciente: splendidus-a-um

responder: respondeo-es-ere respondi responsum

respuesta: responsum-i, n.

restante: ceterus-a-um

retener: retineo-es-ere-tinui-tentum

retirar: recipio-is-ere-cepi-ceptum; retirarse: abeo-is-ire-i(v)i-itum

rey: rex regis, m.

rico: dives-ivitis

Rin: Rhenus-i, m.

río: flumen-inis, n.; fluvius-ii, m,

riqueza: divitiae-arum, f.pl.

risa: risus-us, m.

roca: saxum-i, n.

Ródano: Rhodanus-i, m.

rodear: circumvenio-is-ire-veni-ventum; rodear por todas partes: circumcludo-is-ere-clusi

-clusum

rodilla: genu-us, n.

Roma: Roma-ae, f.

romano: Romanus-a-um

romper: rumpo-is-ere rupi ruptum; frango-is-ere fregi fractum

Rómulo: Romulus-i, m.

rosa: rosa-ae, f.

rostro: vultus-us, m.

rozar: tero-is-ere trivi tritum

rústico: agrestis-e

saber: scio-is-ire-ivi-itum

sabiduría: sapientia-ae, f.

sabio: doctus-a-um; sapiens-ntis

sacar: educo-is-ere-duxi-ductum; sacar fuera: expono-is-ere-posui-positum

sacro: sacer-cra-crum

sagrado: sacer-cra-crum

saguntino: Saguntinus-a-um

Sagunto: Saguntum-i, n. o Saguntus-i, f.

salida: exitus-us, m.

salir: exeo-is-ire-ivi-itum

saltar: salio-is-ire salui saltum; desilio-is-ire-silui-sultum

saludar: saluto-as-are-avi-atum

salvación: salus salutis, f.

sano y salvo: integer,-gra-grum

Saona (río): Arar-aris, m.

Saturno: Saturnus-i, m.

sécuanos: Sequani-orum, m. pl.

segar: meto-is-ere messui messum

seguir: sequor sequeris sequi secutus sum

según: ad (prep. de ac.)

seguro: tutus-a-um; certus-a-um

semejante: similis-e

sementera: sementis-is, f.

senado: senatus-us, m.

senador: senator-oris, m.

señal: signum-i, n.

señor: dominus-i, m.

señora: domina-ae, f

separar: divido-is-ere-visi-visum

ser: sum es esse fui

ser hecho: fio fis fieri factus sum

ser un obstáculo: obsto-as-are-stiti-staturus

servicio militar: militia-ae, f.

servirse de: utor uteris uti usus sum (con abl.)

ser visto como, parecer: videor-eris-eri visus sum (pas. de video)

Sexto Tarquinio: Sextus (-i) Tarquinius (-i), m.

si: num, part. interr.

si: si (conj. cond.)

Sicilia: Sicilia-ae, f.

siempre: semper

sierva: serva-ae, f.

siervo: servus-i, m.

significar: significo-as-are-avi-atum

siguiente: posterus-a-um

simiente: sementis-is, f.

simple: simplex-icis

sin: sine (prep. de abl.)

sin embargo: tamen (conj. adv.)

sino: sed

sitiar: obsideo-es-ere-sedi-sessum

soberbia: superbia-ae, f.

sociedad: societas-atis, f.

socorrer: succurro-is-ere-curri-cursum

Sócrates: Socrates-is, m.

sol: sol solis, m.

soldado: miles-itis, m.

soleado: apricus-a-um

soledad: solitudo,-inis, f.

soler: soleo-es-ere solitus sum

sólido: firmus-a-um

solo: solus-a-um

sombra: umbra-ae, f.

soportar: tolero-as-are-avi-atum; fero fers ferre tuli latum; patior pateris pati passus sum

sostener: sustineo-es-ere-tinui-tentum

su, suyo: suus-a-um

suave: suavis-e

súbitamente: subito (adv.)

suceder: accido-is-ere accidi; fio fis fieri factus sum

suebos: Suebi/Suevi-orum

suerte: fortuna-ae, f.

suficiente: satis (adv.)

sufrir: patior pateris pati passus sum

superior: superior-ius

supremo: supremus-a-um

Tales: Thales-is, m.

también: etiam

Tarquinio: Tarquinius-ii, m.

teatro: theatrum-i, n.

temer: timeo-es-ere timui; metuo-is-ere metui

tempestad: tempestas-atis, f.

tener: teneo-es-ere tenui tentum; habeo-es-ere habui habitum

tercero: tertius-a-um

terrestre: terrester-tris-tre

terrible: terribilis-e; trux trucis

territorio: fines-ium, m. pl.

terror: terror-oris, m.

tesoro: thesaurus-i, m.

testigo: testis-is, m.

teucros, troyanos: Teucri-orum, m.pl.

tiempo: tempus-oris, n.; tempestas-atis, f.

tierra: terra-ae, f.

tímido: timidus-a-um

timonel: gubernator-oris, m.

tirano: tyrannus-i, m.

todavía no: nondum (adv.)

todo: omnis-e; totus-a-um

tomar: sumo-is-ere sumpsi sumptum

tonto: stultus-a-um

tormenta: procella-ae, f.

toro: taurus-i, m.

trabajar: laboro-as-are-avi-atum

trabajo: labor-oris, m.

traer: importo-as-are-avi-atum

traidor: proditor-oris, m.

tranquilo: tranquillus-a-um; securus-a-um

trazar: perduco-is-ere-duxi-ductum

tres: tres tria

trescientos: trecenti-ae-a

trigo: frumentum-i, n.

triste: tristis-e

triunviro: triumvir-i, m.

trompeta: tuba-ae, f.

tronar: tono-as-are tonui

tropas: copiae-arum, f.pl.

Troya: Troia-ae, f.

troyano: Troianus-a-um

tu, tuyo: tuus-a-um

Tulio: Tullius-ii, m.

tumulto: tumultus-us, m.

una vez: semel (adv.)

usar: utor uteris uti usus sum (con abl.)

útil: utilis-e

vagar: erro-as-are-avi-atum

valiente: strenuus-a-um

valientemente: fortiter, adv

valioso: pretiosus-a-um

valor: virtus-utis, f.

valorar: aestimo-as-are-avi-atum

vanidad: vanitas-atis, f.

variado: varius-a-um

veinte: viginti

vejez: senectus-utis, f.; canities-ei, f.

veloz: velox-ocis

vencedor: victor-oris, m.

vencer: vinco-is-ere vici victum; supero-as-are-avi-atum

vencido: victus-a-um

venir: venio-is-ire veni ventum; convenio-is-ire-veni-ventum

ver: video-es-ere vidi visum; specto-as-are-avi-atum

verano: aestas atis, f.

Vercingetórige: Vercingetorix-igis, m.

verdad: veritas –atis, f.

verdadero: verus-a-um

Verres: Verres-is, m.

verter: fundo-is-ere fudi fusum

vestido: vestis-is, f.

vestir: induo-is-ere-dui-dutum

vicio: vitium-ii, n.

victoria: victoria-ae, f.

vida: vita-ae, f.; anima-ae, f.

viejo: vetus-eris

viento: ventus-i, m.

villa: villa-ae, f.

vínculo: vinculum-i, n.

violento: acer acris acre

virgen: virgo-inis, f.

virtud: virtus-utis, f.

viviente: vivus-a-um

vivir: vivo-is-ere vixi victum; habito-as-are-avi-atum

vivo: vivus-a-um

volar: volo-as-are-avi-atum

voluntad: voluntas-atis, f.

voz: vox vocis, f.

vuestro: vester-tra-trum

vulgo: vulgus-i, n.

y: et, ac, atque, –que (conj. cop.)

zorra: vulpes-is, f.

EJERCICIO XXV 1
1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   53

similar:

Lección IV. Enunciado de un sustantivo lección V. Los géneros y los números en latín iconLección IV. Enunciado de un sustantivo lección V. Los géneros y los números en latín

Lección IV. Enunciado de un sustantivo lección V. Los géneros y los números en latín iconLección IV. Enunciado de un sustantivo lección V. Los géneros y los números en latín

Lección IV. Enunciado de un sustantivo lección V. Los géneros y los números en latín iconLección IV. Enunciado de un sustantivo lección V. Los géneros y los números en latín

Lección IV. Enunciado de un sustantivo lección V. Los géneros y los números en latín iconTítulo de lección: Géneros

Lección IV. Enunciado de un sustantivo lección V. Los géneros y los números en latín icon1. 0 Reconoce la relación entre los números, las cantidades que éstos...

Lección IV. Enunciado de un sustantivo lección V. Los géneros y los números en latín iconLección 1: Introducción a los Proverbios 9

Lección IV. Enunciado de un sustantivo lección V. Los géneros y los números en latín iconLección 10 los ninos hebreos

Lección IV. Enunciado de un sustantivo lección V. Los géneros y los números en latín iconUnidad 2 Lección 2: El Género de los Sustantivos (1)

Lección IV. Enunciado de un sustantivo lección V. Los géneros y los números en latín iconLeccióN 07 (mentalidad bíblica de los católicos y de los protestantes)
«Si tu ojo te hace pecar, sácatelo» (Mt. 5, 29), y entonces ella tomó una fatal determinación: se echó un ácido en sus ojos para...

Lección IV. Enunciado de un sustantivo lección V. Los géneros y los números en latín iconEl sustantivo es la palabra que usamos para nombrar a los objetos,...


© 2015
contactos
l.exam-10.com