Illes balears


descargar 0.54 Mb.
títuloIlles balears
página1/12
fecha de publicación19.09.2015
tamaño0.54 Mb.
tipoDocumentos
l.exam-10.com > Documentos > Documentos
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

PROGRAMACIÓ D'AULA – EDUCACIÓ INFANTIL 2 ANYSedebé


ILLES BALEARS
Programació
d'aula
2anys
Unitat 0. En Max a l’escola

OBJECTIUS DIDÀCTICS

CRITERIS D’AVALUACIÓ

Àrea de coneixement de si mateix i autonomia personal

• Iniciar-se en la identificació i expressió de les pròpies emocions.

• Iniciar-se en el coneixement i exploració de les habilitats motrius del propi cos.

• Iniciar-se en els hàbits de relació amb els altres.
Àrea de coneixement de l'entorn

• Identificar el mestre/a com a adult de l’escola, que en té cura i l’ensenya.

• Conèixer progressivament els diferents espais de l’aula i de l’escola.

• Mostrar interès per explorar els elements de l’entorn immediat.

• Identificar els materials escolars d’ús personal.
Àrea de llenguatges: comunicació i representació

• Iniciar-se en la comprensió oral de contes amb suport de la imatge.

• Comprendre contes i narracions orals amb suport de la imatge.

• Conèixer petits textos de tradició oral.

• Desenvolupar l’atenció auditiva.

• Expressar-se plàsticament utilitzant diferents materials.Àrea de coneixement de si mateix i autonomia personal

• Desenvolupar una capacitat progressiva per a expressar les seves emocions i sentiments.

• Conèixer progressivament el control motor i la coordinació general del propi cos.

• Adquirir una progressiva autonomia en les activitats relacionades amb el benestar personal.
Àrea de coneixement de l'entorn

• Identificar el mestre/a i descobrir-ne algunes de les característiques i funcions.

• Identificar objectes i espais de l’aula i de l’escola i descobrir-ne algunes de les característiques.
Àrea de llenguatges: comunicació i representació

• Utilitzar la llengua oral per a expressar-se i comunicar-se emprant un vocabulari apropiat d’acord amb la seva edat.

• Comprendre missatges orals diversos: contes, cançons.

• Memoritzar cançons.

• Expressar-se utilitzant tècniques senzilles i materials propis dels llenguatges artístics, mostrant interès per explorar-ne les possibilitats.CONTINGUTS DE LA UNITAT DIDÀCTICA

ENSENYAMENTS TRANSVERSALS

Àrea de coneixement de si mateix i autonomia personal

• Educació emocional: sentiments del nen en el moment del comiat en arribar a l’escola. V

• Reconeixement i exploració de les habilitats motrius del propi cos. P

• Interès per relacionar-se amb nous grups socials: els companys i les companyes de l’escola. V
Àrea de coneixement de l'entorn

• El mestre: el seu nom i les seves funcions de cura i ensenyament. C

• Identificació de les dependències escolars: l’aula i els seus racons. P

• Identificació dels materials escolars d’ús personal: la motxilla, el pitet i la bata. P
Àrea de llenguatges: comunicació i representació

• Interès i atenció en l’escolta de contes. V

• Progressiva comprensió oral de contes i petits textos de tradició oral. P

• Vocabulari relacionat amb el conte: en Max, motxilla, conte, ceres de colors, trompeta, pandereta. C

• Identificació dels personatges i elements principals del conte: l’eriçó Max i l’escola. P

• Cançó: en Max. P

• Iniciativa i interès per l’experimentació plàstica. V

• Confecció d’una manualitat: el titella d’en Max. P• Ed. moral: coneixement i acceptació de les normes.

• Ed. per a la pau: compartir les joguines.SEQÜÈNCIA D’ACTIVITATS

MATERIAL/RECURSOS

ORGANITZACIÓ

Inicials – motivació

• «Mireu qui hi ha aquí… El coneixeu? És en Max, l’eriçó! Recordeu que bé que s’ho va passar en Max a l’escola? Ara mirarem el conte per recordar-ho.»
• «En Max vol que sapigueu que bé que s’ho passa a la nostra escola. M’ha dit que cada dia ve més content. Que bé! Vosaltres també veniu contents? Per què?»
• «Avui estic molt contenta! Sabeu per què? En Max m’ha dit que m’estima molt perquè el cuido molt bé i l’ensenyo a cantar, a pintar… Ell pensa que sóc una bona mestra. Que bé!»
• «Repartir a cada nen/a el titella d’en Max que ha confeccionat al taller de plàstica i explicar: En Max vol conèixer la vostra família! De segur que ells també el volen conèixer! On el podem guardar per portar-lo a casa? Mmm... Ah, és clar, a la motxilla!»
• «Asseguts en rotllana, en Max i la mestra recordaran, d’un en un, els noms dels nens i les nenes de l’aula: Veurem si en Max i jo recordem tots els vostres noms: Mmmm, tu et dius... Sílvia!, i tu ets l’Andreu, oi? Hola, Elias! Vaja... quina pila d’amics i amigues que tenim a l’escola!»


Peluix d’en Max

Conte d’en Max

Cotxes d’en joguina

Titella d’en Max

Motxilla

Grup classe


Desenvolupament

• Pintar la bata d’en Max. Després, gargotejar fent cargols de colors com els que va pintar en Max a l’escola.
• Triar la imatge que mostri com arriba en Max a l’escola (trist o alegre) i enganxar-la en la fitxa. Intentar verbalitzar-ho («En Max està content»).
• Enganxar un gomet vermell sobre la mestra i un gomet groc sobre cadascun dels nens i nenes.
• Anomenar i enganxar cada objecte en el seu lloc corresponent.
• Pintar la motxilla del mateix color que la pròpia.
• Enganxar un nen i una nena a la cua del tren perquè juguin amb els seus amics. Dir el nom d’algun dels seus amiguets i amiguetes de l’escola.

Fitxes

Ceres

Gomets

Adhesius

Grup classe

Individuals

Complementàries

Jocs de falda

Proposem fer jocs de falda, ja que són jocs molt senzills acompanyats d’una cançoneta que canta l’educador/a al nen/a que té assegut a la falda.

Aquests jocs es poden fer durant tot el curs: en el període d’adaptació, en els moments de relaxació, en el canvi de bolquer…
El racó de les famílies

Aquest racó està pensat per a fer més presents les famílies a l’aula i poder treballar amb els nens/es el reconeixement d’alguns membres de la família.

  • Demanar a cada família que porti una fotografia del nen/a amb els membres més propers de la seva família (pares, germans, avis…).

  • Protegir les fotografies amb folre transparent adhesiu o fundes de plàstic i penjar-les a la paret a l’altura dels nens.

  • Escriure el nom del nen en una cartolina i penjar-la al costat de la seva fotografia.

  • Quan algun nen/a s’apropi al racó de les famílies, el mestre/a pot comentar les fotografies amb ell, anomenar-ne els membres…

Aquestes fotografies també són molt útils en el període d’adaptació, quan el nen se sent trist i enyorat.

Jocs de rotllana

Aquests jocs ajuden a fomentar la interacció entre els companys i companyes de classe.

  • Cantar la cançó als nens i nenes perquè es vagin familiaritzant amb la melodia i el ritme.

  • Agafar-se tots de la mà i formar una rotllana. Fer voltes cap a un costat seguint el ritme de la cançó.

Fotografia de cadascun dels nens/es amb un o diversos membres de la seva família
Folre transparent adhesiu

Fundes de plàstic

Cartolina


L’educador i un nen/a
Grup classe

Individual


Grup classe

Reforç i ampliació

El mural de la mascota

  • Crear el mural de la mascota Max. Dibuixar l'eriçó Max en un tros de paper d'embalar i penjar-lo a la paret per a decorar la classe.

  • Crear un racó a la classe perquè en Max pugui descansar i jugar.


El racó de la caseta

  • Muntar, en un espai de l’aula, el racó de la caseta amb una cuineta i uns quants ninots. També es pot moblar la cuineta amb un parell de cadires o butaques.

  • Anomenar, amb l’ajuda del mestre/a, els diferents racons que hi ha a la classe: el racó dels contes, el racó dels cotxes, el racó de treball, el racó de les joguines, el racó de les construccions…Paper d'embalar

Ceres toves

Pintura de dits

Llapis de colors

Ninots

Joguines de cuina

Cadires, butaques

Grup classe

Petit grup

Adquisició d’hàbits

• Hàbits de salut i higiene personal: rentar-se les mans i la cara, mocar-se. V

• Hàbits de relació amb els adults i altres nens: dir hola i adéu, escoltar els companys/es. V

• Hàbits de lleure i joc: compartir les joguines. V

• Hàbits de responsabilitat i treball: penjar la motxilla i la bata, mantenir la classe ordenada. V

Làmines d’hàbits

IndividualACTIVITATS D’AVALUACIÓ

PROCEDIMENTS

INSTRUMENTS

• Repassar els continguts de la unitat:

- El mestre/a.

- Els companys i les companyes.

- L’aula i els seus racons.

- La motxilla.
• Conversar sobre les fitxes amb el mestre/a per a valorar el resultat dels aprenentatges.


Fitxa d’avaluació

Pautes d’avaluació contínua

METODOLOGIA. ESTRATÈGIES

Principis metodològics: enfocament globalitzador, aprenentatge significatiu, atenció a la diversitat, paper actiu dels alumnes, joc com a recurs metodològic, adequació del context, dels espais i dels materials.

Seqüències d’aprenentatge que inclouen: activitats prèvies (de manipulació, interacció, experimentació), activitat de la fitxa i activitats posteriors (d’aplicació, consolidació i generalització dels aprenentatges).

Activitats de diversos graus de dificultat i contextualitzades en la vida quotidiana.

AVALUACIÓ DE LA PRÀCTICA DOCENT

Adequació programació didàctica

Resultats

Proposta de millora

Preparació classe

Coherència programació/classe

Distribució temporal adient

Adequació desenvolupament classe-grup

Metodologia adient

Centres d’interès

Tractament globalitzat

Motivació


Avaluació

Informació

Validesa instruments

Avaluació contínua

Informació


Mesures d’atenció a la diversitat
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Añadir el documento a tu blog o sitio web

similar:

Illes balears iconIlles balears

Illes balears iconIlles balears

Illes balears iconNeix a Barcelona l'any 1995, d'entre un grup d'amics universitaris,...
«Aquest treball parla de la transformació, no només del grup —que, tot I mantenir la seva essència, ha incorporat nous components...


© 2015
contactos
l.exam-10.com